האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח על אודותינו
על אודותינו

הפקולטה למדעי הרוח

       
 

הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית מתמקדת בלימוד התרבות האנושית בעבר ובהווה כמעט במלוא היקפה,  כפי שהיא מתבטאת בלשון, בספרות, באמנות החזותית ובמוסיקה, באמנויות הבמה, בתרבות חמרית, בפולקלור,  בפילוסופיה, בדת ובהיסטוריה.

המרחב של פעילות למדנית זו מתחלק לארבעה תחומי תרבות רחבים:

1) התרבות היהודית משורשיה במזרח הקדום ועד גילוייה היום בישראל ובתפוצות;

2) העמים והתרבויות של המזרח התיכון מראשית תיעודה של נוכחות האדם, דרך התרבויות הגדולות של העת העתיקה,  עליית האיסלאם, ועד ימינו;

3) תרבות המערב מראשית התקופה הקלאסית באיזור הים התיכון ועד לעליית אירופה המודרנית וממשיכיה התרבותיים בחצי הכדור המערבי;

4) תרבויות יבשת אסיה, בראש וראשונה התרבויות הגדולות של מזרח-אסיה וּדְרוֹמָה, אך גם זו של איזור ערבת אירו-אסיה שיש לה חשיבות היסטורית. חברי הפקולטה עוסקים בחקר התפתחותן של מסורות-תרבות אינדיבידואליות ובד בבד גם בחקר יחסי הגומלין ובהשפעות ההדדיות בין עמים שונים ותרבויות שונות.

ההוראה בפקולטה מאורגנת בכעשרים חוגים המרוכזים בחמשה בתי ספר תחומיים: אמנויות, היסטוריה, מדעי הלשון,  ספרויות, הגות ודתות. לכל בית ספר תכנית לימודים ייחודית משלו ופעילויות נוספות מעבר לתכניות החוגים הספציפיים, המספקות הכשרה תחומית רחבה יותר לתלמידי התואר הבוגר והמוסמך, ובו בזמן מהוות מסגרת לשיתוף פעולה בין חברי הסגל (ראו להלן בהצהרות הייעוד של בתי הספר). אף כי חלק ניכר של המחקר בפקולטה נעשה בעבודה אינדיבידואלית של חברי הסגל, לעתים קרובות בסיוע קרנות חיצוניות, עבודת מחקר רבה וחשובה נעשית במסגרתם של כשלושים מרכזים ומפעלי מחקר הפועלים בפקולטה. פעילויות המחקר, הן אלו הנעשות במרכזים הן אלו הנעשות באופן אידיבידואלי, מתואמות, מדורבנות ומקודמות על ידי חמשה מכוני מחקר: ארכיאולוגיה, למודי אסיה ואפריקה, מדעי היהדות, יהדות זמננו, ולימודי תרבות המערב. מכונים אלה גם מספקים במה לפעילות גומלין בין חוקרים העוסקים בחומרים תרבותיים דומים ומתמחים בתחומים אקדמיים שונים, ופעילותם משלימה את פעילות ההוראה בבתי הספר שהוזכרו.

 

 בית הספר לחינוך הינו גוף אוטונומי המתקיים בחסות הפקולטה למדעי הרוח

  

אודות הפקולטה
מדוע כדאי ללמוד במדעי הרוח
הוקרה ופרסים לסגל
רשויות הפקולטה
בנייני הפקולטה
דיקנט ומזכירויות הפקולטה
תמונות מאירועי הפקולטה
הפקולטה בפייסבוק
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים