האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח לשרות הסטודנט
לשרות הסטודנט  הרשמה לתואר מוסמך

 

הסברים להרשמה לתואר מוסמך 

מתעניין/נת יקר/ה,

לצורך רישום לתואר מוסמך בפקולטה למדעי הרוח עליך לבצע מספר שלבים:

 

1.      רישום מקוון בקישור כאן

2.     יש לפנות לרכזת המוסמך, מיכל שבו בדוא"ל michalbro@savion.huji.ac.il  לקבלת טופסי הרשמה.

 

הערה חשובה: תלמידים בעלי תואר בוגר מחו"ל, יפנו למשרד לקבלת תלמידים מחו"ל.

 

 

Candidates applying on the basis of non-Israeli degrees must complete the general application of the Overseas Applicants Unit on the same website. For additional information see: http://info.huji.ac.il/overseas

הרשמה לתואר מוסמך
הרשמה והנחיות לפוסט דוקטורנטים
תכניות לימודים - כללים ונהלים
הליך משמעתי ופלגיאט
רשימות מצטייני דיקן
רענון נוהל הגשת תזה
שנתון
מלגות ופרסים
קולות קוראים
מידע אישי
ביטול שיעורים
ספריות ומאגרי מידע
מרכז הדרכה בכתיבה אקדמית
לוח תאריכים אקדמי
מועדי בחינות
טפסים ומסמכים
תלמידי מחקר
בקרו אותנו בעמוד הפייסבוק
מיומנויות הקריאה והכתיבה
היחידה ללימודי שפות
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים