המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
 
המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן אודות המכון

 אודות המכון

 

המכון ליהדות זמננו על שם אברהם הרמן (1992-1915) בפקולטה למדעי הרוח נוסד בשנת 1959 על ידי פרופ' משה דיוויס (1996-1916) שעמד בראשו עד שנת 1973. הוא נקרא על שמו של  אברהם הרמן, שגריר ישראל בארה"ב, נשיא האוניברסיטה העברית (1983-1968), ונגיד האוניברסיטה עד לפטירתו. המכון הוא מסגרת של מחקר והוראה בין-תחומיים,  ובסגל החוקרים והמורים ניתן למצוא היסטוריונים, אנשי מדעי החברה, חוקרי ספרות, תרבות, וחינוך. רבגוניות זו מאפשרת הבנה מעמיקה של נושאי המחקר וההוראה השונים ומעודדת את צמיחתן של גישות וכיווני חשיבה חדשים בחקר העולם היהודי בדורנו.

המכון הוא האכסניה האקדמית של תכנית הלימודים ביהדות זמננו במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו - תכנית לימודים המיועדת לתלמידי מ"א ולדוקטורט. לתלמידי ב"א מוצעים קורסים ביהדות זמננו ולימודי השואה ורצח עם במאה ה-20 במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, וכן השתתפות בחלק מהסמינרים לתואר מ"א באישור המרצים. תחומי ההוראה בתכנית הם רחבים: תולדותיהן ודמותן של הקהילות היהודיות בתפוצות
; אנטישמיות, לימודי השואה ורצח עם; הציונות, היישוב ומדינת ישראל; התהליכים הסוציו-דמוגרפים העוברים על יהדות העולם; יחסי גומלין בין היהודים והחברות בהן הם חיים; יחסי ישראל והתפוצות; והיבטים תרבותיים של העולם היהודי בימינו.  במהלך השנה האקדמית, מקיים המכון סידרה של אירועים הכוללת הרצאות, סמינרים, סדנאות וכנסים בינלאומיים. המכון גם מוציא לאור, באמצעות בית ההוצאה של אוניברסיטת אוקספורד, את השנתון היוקרתי Studies in Contemporary Jewry
הנחשב לכתב העת הרב-תחומי החשוב ביותר בחקר יהדות זמננו.

במסגרת המכון פועלים כמה ארכיונים ומרכזי תיעוד: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג, המרכז לתיעוד בנושאי סטטיסטיקה ודמוגרפיה של היהודים, והמרכז לתיעוד בעל-פה. כמו כן מעוגנים במכון שני מרכזי מחקר עצמאיים: מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל
; והמרכז ע"ש וידאל ששון לחקר האנטישמיות.


 


 

 

 

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים