האוניברסיטה העברית בירושלים/הפקולטה למדעי הרוח
המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם
המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם
 

המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם, בניין רבין, קמפוס הר הצופים.
ראשת המרכז, פרופ' עפרה תירוש-בקר: otirosh@huji.ac.il

לימודי לשונות היהודים באוניברסיטה העברית ניתנים במסגרת חטיבה לתואר בוגר, ותכנית אישית לתואר מוסמך.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מזכירת החוג ללשון העברית, גב' דבי מזן: debim@savion.huji.ac.il, 02-5883558

בניית אתרים ICS האתר עודכן לאחרונה ב 27/03/2019 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים