האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים
 
עוד בפרק זה:  
  הכנס הראשון: 13-14 ביוני 2007
  הכנס השני: 5 בפברואר 2009
  הכנס השלישי 21 בינואר 2010
  הכנס הרביעי: 13 בינואר 2011
  הכנס החמישי: 1 במארס 2012
  הכנס השישי: 16 בינואר 2014
  הכנס השביעי: 22 ינואר 2015
  הכנס השמיני: 14 לינואר 2016
  הכנס התשיעי: 19 לינואר 2017
  הכנס העשירי: 5-7 בדצמבר 2017
האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים כנסים הכנס החמישי: 1 במארס 2012

הורדת התוכנית כקובץ pdf

הכנס החמישי של האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים

יום חמישי ה 1- במארס, 2112

אוניברסיטת תל-אביב, בניין גילמן, אולם 496

8:30-9:00 התכנסות

9:00-9:30 ברכות:

פרופ' אייל זיסר, דקאן הפקולטה למדעי הרוח, בשם אוניברסיטת תל-אביב

יובל רוטמן, בשם האגודה הישראלית ללימודים ביזנטיים

9:30-10:15 הרצאת פתיחה: יאן וילאם דרייורס

From Pagan to Christian? The Religious Transformation of Jerusalem in the Fourth Century

10:15-12:30 מושב ראשון 3 "חברה ותרבות בראי הממצא הארכיאולוגי-האמנותי", יו"ר רינה טלגם

רינה אבנר, חפירת הכנסיה בחורבת מדרס

עליזה שטינברג, מספר היבטים על פריטי הלבוש ואביזריהם המוצגים באמנות הפסיפס בארץ ישראל בשלהי העת העתיקה

נעה יובל-חכם, היהודי האיקונוקלסט: בין דמוי למציאות

כריסי קוציפו, Dipinti at the monastery of John the Little of Wadi n’Natrum, Egypt

12:30-13:30 הפסקת צהרים

13:30-16:00 מושב שני: בתי אמידים ובתי חווה בארץ ישראל בתקופה הביזנטית, יו"ר יוסף פטריך

איתן איילון ומשה פישר, ווילה אורבנית באנטיפטריס הרומית-ביזנטית

דניאל וורגה, בתי מגורים במעבה האדמה בעיר באר שבע בתקופה הביזנטית

איילת הרפז, מצב המחקר של בתי חווה ובתי אחוזה בארץ-ישראל

שמעון דר, בתי חווה ואחוזה על הכרמל – תפרוסת ורקע היסטורי

עופר שיאון, בתי חווה, אחוזה ובתי אמידים ממרכז הרי שומרון ומבית שאן

16:00-16:30 הפסקת קפה / תה

16:30-18:00 מושב שלישי: הלכה, דרשה ואגדה במרחב הביזנטי-מוסלמי, יו"ר הלל ניומן

חגי משגב, כתובות רחוב והיצירה ההלכתית בתקופה הביזנטית

משה לביא, מרכזיותה של ההלכה בדרשת האגדה – לשאלת שורשיה הביזנטיים של קונבנציה דרשנית במרחב המזרחי-מוסלמי

יובל שחר, 'דיקליטינוס מלכא' – מה יודעת הספרות התלמודית על דיוקלטיאנוס?

18:00-18:30 מהנעשה באגודה הישראלית והבינלאומית – עדכון

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים