מפעל המקרא
 
עוד בפרק זה:  
  המהדורה
  טקסטוס 11-1
  טקסטוס 22-12
  טקסטוס 25-23
  טקסטוס 26 - מאמרים לדוגמה
  המקרא בתרגום הסורי-הארצישראלי, כרך א
  המקרא בתרגום הסורי-הארצישראלי, כרך ב
  ספר החילופים
מפעל המקרא פרסומים טקסטוס 25-23

 

Textus Volume 23  (2007)

Talshir, Z.

Synchronic and Diachronic Approaches in the Study of the Hebrew Bible: Text Criticism within the Frame of Biblical Philology

23

1–32

English

Albrektson, B.

Masoretic or Mixed: On Choosing a Textual Basis for a Translation of the Hebrew Bible

23

33–49

English

Schenker, A.

Der Ursprung des massoretischen Textes im Licht der literarischen Varianten im Bibeltext

23

51–67

German

Joosten, J.

Language as Symptom: Linguistic Clues as to the Social Background of the Seventy

23

69–80

English

Ska, J.L.

Le début et la fin du Deutéronome (Dt 1:5 et 31:1)

23

81–96

French

Hendel, R.

Plural Texts and Literary Criticism: For Instance, 1 Samuel 17

23

97–114

English

Dietrich, W.

David, Amnon und Abschalom (2 Samuel 13): Literarische, textliche und historische Erwägungen zu den ambivalenten Beziehungen eines Vaters zu seinen Söhnen

23

115–143

German

Tov, E.

The LXX and the Deuteronomists

23

145–171

English

Holladay, W.L.

Text Criticism and Beyond: The Case of Jeremiah

23

173–210

English

Seeligmann, I.L.

Psalm 47

23

211–228

English

Rofé, A.

‘You Will Not Erect a Pillar Which the Lord Your God Hates’: The Effect of this Law on the Transmission of Biblical Texts

23

א–ט

 

רופא, א'

'וְלֹא־תָקִ֥ים לְךָ֖ מַצֵּבָ֑ה אֲשֶׁ֥ר שָׂנֵ֖א ה֥' אֱלֹהֶֽיךָ': רישומו של הכתוב על נוסחי המקרא

23

א–ט

Hebrew

Amara, D.

The Third Version of the Story of Belshazzar’s Banquet (Daniel 5)

23

יא–מא

Hebrew

עמארה, ד'

הגרסה השלישית לסיפור משתה בלשאצר (דניאל ה)

23

יא–מא

Hebrew

Zer, R.I.

A Riddle and its Resolution in the Song of Moses in the Aleppo Codex

23

מג–מח

Hebrew

זר, ר"י

לחידת המבנה של שירת האזינו בכתר ארם־צובה

23

מג–מח

Hebrew

Vargon, S.

Zipor, M.A.

Samuel David Luzzatto’s Stance Toward the Punctuation of the Masoretic Text

23

מט–עג

Hebrew

Zipor, M.A.

Vargon, S.

Samuel David Luzzatto’s Stance Toward the Punctuation of the Masoretic Text

23

מט–עג

Hebrew

ורגון, ש'

צפור, מ'

יחסו של שד"ל לניקוד נוסח המסורה

23

מט–עג

Hebrew

צפור, מ'

ורגון, ש'

יחסו של שד"ל לניקוד נוסח המסורה

23

מט–עג

Hebrew

Textus Volume 24  (2009)

Rofé, A.

Isac Leo Seeligmann – Text Criticism in Context

24

1–14

English

Krašovec, J.

Phonetic Factors in Transliteration of Biblical Proper Names into Greek and Latin

24

15–36

English

Teeter, D.A.

“You Shall Not Seethe a Kid in its Mother’s Milk”: The Text and the Law in Light of Early Witnesses

24

37–63

English

Levin, C.

Aram und/oder Edom in den Büchern Samuel und Könige

24

65–84

German

Weissert, D.

Obadiah 20: Septuagint and Vulgate

24

85–106

English

Berlin, A.

Rams and Lambs in Psalm 114:4 and 6: The Septuagint’s Translation of X // בן Y Parallelisms

24

107–117

English

Cook, J.

The Relationship between Textual Criticism, Literary Criticism and Exegesis – An Interactive One?

24

119–132

English

Polak, F.H.

The Place of the Dikaios: Creative Translation and Verse Order in the Septuagint of Proverbs

24

133–152

English

Gregory, B.

The Rebuilding of the Temple in the Text of Tobit 13 and its Implications for Second Temple Hermeneutics

24

153–178

English

Begg, C.

Solomon Secures his Kingdom According to Josephus

24

179–204

English

Sagiv, Y.

“To Give Moses a Pause …”: New Examples of Biblical Textual Divisions as Reflected in Rabbinic Literature and a Suggested Connection to the Calendar Debate

24

205–220

English

Zipor, M.A.

“The Blessing of the Priests is not Read and not Translated”?

24

221–237

English

Zer, R.I.

Was the Masorete of the Aleppo Codex of Rabbinate or of Karaite Origin?

24

239–262

English

Japhet, S.

Did Rashbam Know the Vulgate Latin Translation of the Song of Songs?

24

263–285

English

Ofer, Y.

Methods and Sources of Yedidya Shelomo Norzi in his Treatise Minhat Shay

24

287–312

English

Textus Volume 25  (2010)

Joosten, J.

A Note on the Anomalous Jussive in Exodus 22:4

25

9–16

English

Golani, S.J.

Amos 6:5b: A Possible Case of an Interchange of Letters in the Paleo-Hebrew Script

25

17–28

English

Law, T.M.

Symmachus in Antioch? The Relationship Between the Antiochian Text and Symmachus in 1 Kings (3 Kingdoms)

25

29–47

English

Zer, R.I.

Preparation of the Base Text of the Hebrew University Bible Where It Is Missing in the Aleppo Codex

25

49–71

English

Kahane, A.

Homer and the Jews in Antiquity

25

75–115

English

Mizrahi, N.

“Kings” or “Messengers” in 1 Sam 11:1? The Linguistic Background of the Masoretic Text

25

13–36

Hebrew

מזרחי, נ'

"הַמְּלָאכִים" (שמואל ב יא 1): להבהרת רקעו הלשוני של נוסח המסורה

25

13–36

Hebrew

Rofé, A.

Textual Corrections in Deference to Israel’s Dignitaries and in Aversion to the Wicked

25

37–49

Hebrew

רופא, א'

מסירת נוסח המקרא לאור תולדות האמונה הישראלית: תיקונים משום כבודם של גדולי האומה ומשום גנותם של רשעים

25

37–49

Hebrew

Tov, E.

Reflections on the Septuagint with Special Attention Paid to the Post-Pentateuchal Translations

25

51–77

Hebrew

טוב, ע'

הרהורים על תרגום השבעים: מהותם של תרגומי נ"ך

25

51–77

Hebrew

Bar-Asher, M.

The Bible Interpreting Itself

25

79–95

Hebrew

בר־אשר, מ'

המקרא כמפרש את מילותיו

25

79–95

Hebrew

Cohen, O.

The Interrelationships between Translation and Research During the 19th and Early 20th Century

25

97–119

Hebrew

כהן, א'

המחקר של מערכת הפועל העברי לאור תרגומי המקרא: עיון ביחסי תרגום ומחקר במהלך המאה ה־19 וראשית המאה ה־20

25

97–119

Hebrew

Zelnick-Abramovitz, R.

“Home-born” and “Bought with Silver”: Categories of Slaves in the Bible and in Greek and Latin Sources

25

123–139

Hebrew

צלניק־אברמוביץ, ר'

יליד בית ומקנת כסף: קטגוריות של עבדים במקרא ובמקורות היווניים והרומיים

25

123–139

Hebrew

Glucker, J.

The First Hebrew Translation of Plato’s Symposium

25

141–163

Hebrew

גלוקר, י'

התרגום העברי הראשון של המשתה

25

141–163

Hebrew

Birnbaum, R.

Black Humor in Horace’s Third Epode

25

165–204

Hebrew

בירנבאום, ר'

הומור מקברי בשיר אֶפּוֹדִי ג מאת הוראטיוס

25

165–204

Hebrew

Zagagi, N.

Working Methods and Literary Techniques in Ancient Roman Comedy

25

205–225

Hebrew

זגגי, נ'

שיטות תרגום ועיבוד בקומדיה הרומית

25

205–225

Hebrew

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים