מפעל המקרא
 
עוד בפרק זה:  
  המהדורה
  טקסטוס 11-1
  טקסטוס 22-12
  טקסטוס 25-23
  טקסטוס 26 - מאמרים לדוגמה
  המקרא בתרגום הסורי-הארצישראלי, כרך א
  המקרא בתרגום הסורי-הארצישראלי, כרך ב
  ספר החילופים
מפעל המקרא פרסומים טקסטוס 26 - מאמרים לדוגמה

The following articles will appear in print in Textus 26. All articles are copyrighted by the Hebrew University Bible Project, and may not be reproduced (in full or in part) without its consent.

המאמרים הבאים ייכללו בכרך 26 של טקסטוס. כל הזכויות שמורות למפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים. אין להעתיק או לשכפל בשום צורה שהיא בלי רשות מבעלי הזכויות

 

Textus Volume 26  (2016)

English

 

26

An Early Leviticus Scroll from En-Gedi: Preliminary Publication

M. Segal, E. Tov, W.B. Seales, C.S. Parker, P. Shor, Y. Porath, with an Appendix by A. Yardeni

English

 

26

The Development of the Text of the Torah in Two Major Text Blocks

E. Tov

English

 

26

How Could a Torah Scroll Have Included the Word זעטוטי?

G.A. Rendsburg

English

 

26

Reconstructing the Old Hebrew Text of the Book of Joshua: An Analysis of Joshua 10

K.D. Troyer

English

 

26

4QXIIg (4Q82) as an Editorial Text

A. Lange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים