האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים
 
עוד בפרק זה:  
  הכנס הראשון: 13-14 ביוני 2007
  הכנס השני: 5 בפברואר 2009
  הכנס השלישי 21 בינואר 2010
  הכנס הרביעי: 13 בינואר 2011
  הכנס החמישי: 1 במארס 2012
  הכנס השישי: 16 בינואר 2014
  הכנס השביעי: 22 ינואר 2015
  הכנס השמיני: 14 לינואר 2016
  הכנס התשיעי: 19 לינואר 2017
  הכנס העשירי: 5-7 בדצמבר 2017
האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים כנסים הכנס השישי: 16 בינואר 2014

הורדת התוכניה כקובץ PDF

הורדת תקציר הרצאות כקובץ PDF

הכנס השישי של האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים:

חידושים בחקר כנסיות ומנזרים בארץ ישראל

המכללה האקדמית כנרת

9.00 התכנסות

9:30 ברכות

פרופ' שמעון גפשטיין - נשיא המכללה האקדמית כנרת

פרופ' חיים אבירם - דיקן בית הספר למדעי החברה והרוח - המכללה האקדמית כנרת

פרופ' יוסף פטריך - יו"ר האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים

 

דברי פתיחה - ראש המכון פרופ' עודד עיר-שי, יו"ר המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד בן-צבי

 

10:00 מושב ראשון: בית הקהילה הנוצרי בכפר עותנאי - שלב ה'דומוס אקלזיה' בהתפתחות הכנסייה

ראש המכון פרופ' עודד עיר-שי (מתוקף שיתוף פעולה עם המכון)

מר יותם טפר (רשות העתיקות ואוניברסיטת תל-אביב) - המבנה הנוצרי בכפר עותנאי – הממצא, ייחודו ומשמעותו

ד"ר לאה די סגני (האוניברסיטה העברית) - הכתובות באולם התפילה בכפר עותנאי

ד"ר יובל שחר (אוניברסיטת תל-אביב) - מה ידעו יהודי כפר עותנאי על העדה הנוצרית בתחומם?

מקרה מבחן למפגש היהודי- נוצרי בארץ-ישראלי במאה השלישית

דיון

 

11:15 הפסקת קפה

 

11:30 מושב שני: מפעלו של הקומס יוסף לניצור הגליל - בין טבריה לכפר נחום

יו"ר - פרופ' חיים בן-דוד (המכללה האקדמית כנרת)

פרופ' יוסף גייגר (האוניברסיטה העברית) - לבחינת המקורות לתולדות הגליל במאה הרביעית

ד"ר משה הרטל (רשות העתיקות) - כנסייה במרכז העירוני של טבריה

ד"ר קטיה ציטרין-סילברמן (האוניברסיטה העברית) - הכנסייה והמסגד: המרכז הדתי של טבריה בין התקופה הביזנטית לאסלאמית הקדומה

פרופ' רינה טלגם ומר בני ארובס (האוניברסיטה העברית) - כפר נחום ככפר של מינים: בין בית כנסת יהודי למרטיריון נוצרי

דיון

 

13:00 הפסקת צהריים

13:45 מושב שלישי: הנזירות הכפרית - יו"ר ד"ר לאה די סגני (האוניברסיטה העברית)

ד"ר מרדכי אביעם וד"ר יעקב אשכנזי - (המכללה האקדמית כנרת) - לאופיים של המנזרים והנזירות הכפרית בגליל

פרופ' פאו פיגרס (אוניברסיטת בן גוריון) - נזירים ומנזרים במדבר הנגב

ד"ר איתמר טקסל (אוניברסיטת תל-אביב) - נזירות כפרית בשפלת יהודה בין חקלאות לצליינות: ח'רבת א-צוייאע' כמקרה מבחן

פרופ' יוסף פטריך (האוניברסיטה העברית) - מנזרי ארץ ישראל בתקופה הביזנטית: בחינה טיפולוגית

דיון

 

15:15 הפסקת קפה

15:30 מושב רביעי: עלייה לרגל ופולחן קדושים – יו"ר פרופ' אריה קופסקי (אוניברסיטת חיפה)

פרופ' אורה לימור (האוניברסיטה הפתוחה) - ספרות מסע: בין ביוגרפיה לגיאוגרפיה

ד"ר יעקב אשכנזי וד"ר מרדכי אביעם - (המכללה האקדמית כנרת) - כנסיות ומנזרי עלייה לרגל באתרי הקודש בגליל

מר שלמה קול-יעקב (אוניברסיטת חיפה) - כנסייה-מרטיריון ב"נשר" רמלה

ד"ר כריסי קוטסיפו (מכון ון-ליר, ירושלים) - אתרי עלייה לרגל ותאורי צליינים במצרים ובארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה (ההרצאה באנגלית)

דיון

 

17:30 סיום

הכנס יתקיים בבית אחי, אולם 812 במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

פרטים והרשמה בטלפון: 04-6653728 לילי

לרשות המרצים וחברי האגודה תועמד הסעה מירושלים ומתל-אביב,

פרטים והרשמה בטלפון שלעיל.

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים