האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים
 
עוד בפרק זה:  
  הארכיון והמוזיאון לתאטרון ע"ש גור
  רוח צעירה - תכנית מצטיינים במדעי הרוח
  מפעל המקרא
  בית הספר לאמנויות
  בית הספר לספרות
  המכון לארכאולוגיה
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  המכון לתרבויות המערב
  ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
  המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם
  יחידות אחרות
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  מזכירות לענייני הוראה
  המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה
  בית הספר למדעי הלשון
  המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם
  המדור לתיעוד בעל פה
  המרכז לשפה,לוגיקה וקוגניציה
  מרכז כתיבה
  תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים
האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים כנסים הכנס השמיני: 14 לינואר 2016

הורדת תוכנית הכנס בעברית: מסמך PDF

הורדת תוכנית הכנס באנגלית: מסמך PDF

הכנס השמיני של האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים - לכבודו של פרופ' אברהם טל

יום חמישי, ה-14 בינואר 2016

אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 496

הכנס יעסוק בנושאים העוסקים באוכלוסיות הארץ השונות בתקופה הביזאנטית ובשלהי העת העתיקה: השומרונים, היהודים, הנוצרים והפגאנים

תוכנית הכנס

08:30 - התכנסות

09:00 ברכות

משה פלורנטין, אוניברסיטת תל-אביב

יוסף פטריך, יו"ר האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים

יו"ר - אברהם טל

09:10-10:40 - מושב ראשון: שומרונים - לציון הופעת ספרם של אורן טל ואיתמר טקסל:

Samaritan Cemeteries and Tombs in the Central Coastal Plan: Archaeology and History of the Samaritan Settlement outside Samaria (ca. 300-700 CE). Agypten und Altes Testament 82. Munster: Ugarit-Verlag

אורן טל - בתי קברות שומרוניים במישור החוף המרכזי

משה פלורנטין - מקורות שומרוניים לתולדות ארץ-ישראל בתקופות הרומית והביזאנטית

יואל אליצור - אימתי בא לעולם הכתב השומרוני?

10:40-11:00 - הפסקת תה / קפה

11:00-12:30 - מושב שני: יהודים, נוצרים ופגאנים

יו"ר - משה פישר

רינה טלגם - החלל האדריכלי והריהוט הליטורגי בבית הכנסת והכנסייה - המשותף והמאחד

זאב וייס - עיטור החלל המקודש: סיפורי המקרא בבתי כנסת וכנסיות

גדעון בוהק - מאגיה יהודית, נוצרית ו"פגאנית" בארץ-ישראל בתקופה הביזאנטית

12:30-13:30 - הפסקת צהריים

13:30-15:00 - מושב שלישי: יהודי התפוצות בארץ-ישראל ובגולה

יו"ר - אלחנן ריינר

ישעיהו גפני - חכמים בבליים בארץ-ישראל

יונתן פרייס - הקהילה היהודית הבינלאומית בבית שערים: היקפה ומשמעותה

לאה די-סגני - השפעת היהודים על החברה הלא-יהודית במערב

15:00-15:20 הפסקת קפה / תה

15:20-17:00 - מושב רביעי: צליינות נוצרית לארץ-ישראל

יו"ר - אורה לימור

אנט נגר - כנסייה ביזאנטית ותחנת צליינים לצד הדרך ממישור החוף לירושלים

יאנה צ'חנובץ - אבן קטנה ובה קדושת ירושלים: צליינות מארמניה וגאורגיה

איתמר טקסל - המנזר הנסטוריאני בסביבות יריחו לאור בחינה מחודשת של הממצא

דברי סיכום - יורם צפריר

ליצירת קשר ניתן לפנות אל:

פרופ' אורן טל, אוניברסיטת תל אביב - orental@post.tau.ac.il

ד"ר איתמר טקסלר, אוניברסיטת תל אביב - taxelita@post.tau.ac.il

פרופ' יוסף פטריך, האוניברסיטה העברית - patrichj@mail.huji.ac.il

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים