האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים
 
עוד בפרק זה:  
  הארכיון והמוזיאון לתאטרון ע"ש גור
  רוח צעירה - תכנית מצטיינים במדעי הרוח
  מפעל המקרא
  בית הספר לאמנויות
  בית הספר לספרות
  המכון לארכאולוגיה
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  המכון לתרבויות המערב
  ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
  המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם
  יחידות אחרות
  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
  מזכירות לענייני הוראה
  המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה
  בית הספר למדעי הלשון
  המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם
  המדור לתיעוד בעל פה
  המרכז לשפה,לוגיקה וקוגניציה
  מרכז כתיבה
  תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים
האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים כנסים הכנס התשיעי: 19 לינואר 2017

תוכנית הכנס בעברית JPG

תוכנית הכנס באנגלית PDF

תקציר הרצאות  DOC   PDF

הכנס השנתי התשיעי של האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים

לזכרו של פרופ' יורם צפריר, שנה לפטירתו

יום חמישי, 19 בינואר 2017

האוניברסיטה העברית, הר הצופים, אודיטוריום ע"ש ברברה מנדל

8:30 התכנסות

8:45 ברכות - פרופ' אראלה חוברס, ראשת המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית

דברי פתיחה - פרופ' יוסף פטריך, יו"ר האגודה הישראלית ללימודים ביזאנטיים

 

9:00-10:30 - מושב ראשון: תרבות ואומנות בארץ ישראל בתקופה הביזאנטית

יו"ר - פרופ' אורה לימור

דר' לאה די סגני - פרוייקט "האונומסטיקון". הישגים עד כה ותוכניות לעתיד

פרופ' רינה טלגם - החדירה הנוצרית לגליל התחתון בתקופה הביזאנטית הקדומה והתגובה היהודית

פרופ' יונתן מוס - שפה וכוח: שיח תיאולוגי בעיצומו של המפנה הקונסטאנטיני ולאחריו

פבלו בצר - הפעילות הארכיאולוגית של רשות העתיקות מרחב דרום בנגב. אתרים מהתקופה הביזאנטית

דיון

 

10:30-11:00 הפסקת קפה

 

11:00-13:00 - מושב שני: הנגב בתקופה הביזאנטית

יו"ר - פרופ' גדעון אבני

דר' רינה אבנר - מכלול ארכיטקטוני מהתקופה הביזאנטית בנחל שקמה, ליד צמת קמה. מנזר? חווה? תחנת דרכים?

דר' טלי גיני - מימצאים חדשים בחקר הארכיאולוגי של חלוצה, 2015-2016.

דר' יותם טפר - התעצמות או דילדול? שרידים מן המאה השישית-תשיעית לסה"נ בחפירות המחודשות בשבטה.

דר' עופר שיאון - חידושים בחקר תוכנית העיירה רחובות בנגב

דיון

 

13:00-14:00 הפסקת צהריים

 

14:00-17:45 - מושב שלישי: ההתיישבות הכפרית בארץ-ישראל בתקופה הביזאנטית

יו"ר פרופ' זאב ספראי

הרצאת פתיחה: פרופ' יוסף פטריך - העיר ותחומה הכפרי - בחינה ארכיאולוגית-כרטוגרפית (מחקר בהתהוות). קיסריה ותחומה כדוגמה.

יעקב הוסטר - היישוב הכפרי באזור אשקלון.

דר' ג'ון זליגמן - היישוב הכפרי באזור ירושלים.

דר' איילת דיין - מגזרים בצפון השפלה ובהדום הר שומרון.

דר' מוטי אביעם - הישוב הכפרי בגליל המערבי.

פרופ' חיים בן-דוד - היישוב הכפרי בגליל המרכזי ובגולן.

דר' איתמר טקסל - בתי בד במכלולים כנסייתיים ובמגזרים. כמה הערות.

דיון

בניית אתרים ICS   © 2006 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים